Teraz naštartovať!

Ste pripravení na nový spôsob spájania zákazníkov? Naučte sa poznať aplikáciu MTERM!

Obráťte sa na regionálnu kanceláriu MSP, aby vás nezáväzne poinformovala o jednotlivých balíčkoch MTERM pre vašu firmu!

Lyoness Slovakia s.r.o

Einsteinova 25, Digital Park , veža A
851 01 Bratislava
Tel:+421(0)2/321 322 00
Fax:+421(0)2/321 322 99
E-mail:sme-service@lyoness.sk

Tablet Ständer mit Lyoness Folder