Pre obchodných partnerov

Spoločne dosiahneme viac.

Spolupráca s Lyoness je dôležitý krok pre úspech vašej spoločnosti. Vďaka efektívnemu využívaniu našej marketingovej sily a rozpoznávaniu šancí môžeme byť spoločne ešte úspešnejší.

Ako náš obchodný partner ste súčasťou nákupného spoločenstva Lyoness a profi tujete z celosvetového programu spojenia so zákazníkmi prostredníctvom množstva výhod:

  • spojenie so zákazníkmi
  • zvyšovanie obratu
  • znižovanie nákladov
  • zvyšovanie zisku

 

MTERM App

Customer loyalty with MTERM

Aplikáciou MTERM získate efektívny nástroj na účasť vo vernostnom zákazníckom programe Lyoness. Aplikácia ponúka partnerom spoločnosti Lyoness početné funkcie od zaznamenania Cashback karty cez snímanie mobilnej poukážky, registrácie členov do novej databázy. Bez ohľadu na to, či používate MTERM na mieste vo vašej spoločnosti alebo kdekoľvek, aplikáciu MTERM možno použiť vždy tam, kde práve ste.

More…