Mobilný Cashback

Kľúčová funkcia „Mobilné poukážky“ (mobilný Cashback) umožňuje používateľom nakupovať bez hotovosti. Lyoness stavil pri ich vývoji na najnovšie technológie, orientuje sa na celosvetový trend bezhotovostného nakupovania prostredníctvom aplikácie a ponúka svojim členom naozaj inovatívnu formu nakupovania.

TAKTO FUNGUJÚ MOBILNÉ POUKÁŽKY:

  • Prostredníctvom vyhľadávania obchodných partnerov vyberte želaného obchodného partnera Lyoness;
  • zadajte v smartfóne želanú sumu poukážky;
  • potvrďte generovanie poukážky s osobným kódom PIN;
  • ukážte u obchodného partnera prijatý bezpečnostný kód. Personál verifi kuje platnosť poukážky. Poukážka je tak využitá a nákup uzavretý.

Mobile Voucher 4 steps

 

Celý proces – generovanie a využitie poukážky trvá iba pár sekúnd. Po nákupe dostane člen Lyoness potvrdenie prostredníctvom správy Push. Suma Cashback bude automaticky zaúčtovaná na osobné výplatné konto člena Lyoness.
Toto konto je kedykoľvek viditeľné na webovej stránke Lyoness v Online Offi ce pod záložkou v menu „Moje nákupy“.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť je v Lyoness dôležitá. Z tohto dôvodu musí používateľ potvrdiť každé generovanie poukážky svojím osobným kódom PIN. Následne prijatý kód má platnosť 15 minút. Ak prepadne platnosť tohto bezpečnostného kódu, možno ho o pár sekúnd opätovne vyžiadať.

Mobilné poukážky možno zúčtovať výhradne s nákupnými poukážkami.
Mobile Voucher