About

Spoločnosť

Spoločnosť Lyoness bola založená v roku 2003 ako Shopping Community bez obmedzenia hraníc a odvetví. Medzičasom má približne 1 000 zamestnancov v 47 krajinách na celom svete. Pre obchodných partnerov ponúka program získavania zákazníkov. 5.3 milióny členov dostáva exkluzívne nákupné výhody – peniaze späť z každého nákupu ako aj Shopping Points – a obchodní partnerizískavajú lojálnych zákazníkov, ktorým ponúkajú tieto špeciálne výhody.

Profitovať z každého nákupu

Ako to funguje? Celkom jednoducho: Lyoness ponúka rozsiahlu sieť obchodných reťazcov, ako aj malých, stredných podnikov a online obchodných partnerov, ktorá umožňuje na celom svete výhodné nakupovanie v každom odvetví. Momentálne môžu členovia využívať výhodu Cashback u viac ako 60 000 obchodných partnerov, na viac ako 300 000 Cashback Points a zbierať atraktívneShopping Points.

BubblesSP

 

Spoločenská zodpovednosť – Lyoness foundations

V Lyoness je spoločenská zodpovednosť na prvom mieste. Z tohto dôvodu vznikli nadácie, ktoré sú fixnou časťou spoločnosti a sú automaticky podporované z nákupov členov u obchodných partnerov Lyoness. Od roku 2008, kedy bola založenáLyoness Child & Family Foundation profitujú nielen členovia a obchodní partneri, ale aj chudobné deti, mladiství a ich rodiny, ktoré najviac potrebujú pomoc v oblasti vzdelávania. V roku 2011 bola založená Lyoness Greenfinity Foundation ďalšia nadácia, ktorá bojuje za svetovú ochranu životného prostredia presadzuje inovatívne projekty na ochranu klímy a investuje do využívania obnoviteľných zdrojov.